Nikolaj Dorogovtsev

akordeonový virtuoz

česky русский Deutsch

Narozen 1961
v ruském Rostově na Donu

1971 skončil hudební školu a střední ško-
lu. Nastoupil na konzervatoř, kterou skon-
čil předčasně, ke studiu mu stačily tři roky

1981 se účastnil finského folklórního festi-
valu Rusko – Finské mládeže, vyhrál první
cenu. Od září navštěvuje hudební akade-
mii, obor akordeon a dirigent orchestru.
V Jihoruské soutěži získal 3. místo,
a zvítězil na finském Folklórním festivalu
v Kajani.

1986 skončil s vyznamenáním, pracoval
jako pedagog na základní umělecké ško-
le, stal se sólistou v rostovské filharmonii.
Od roku 1983 je členem slavného Sboru
donských kozáků, známého po celém
světě.

1984 se stává uměleckým ředitelem tři-
cetičlenného souboru Don, písně a tan-
ce. S ním zíkal 1. cenu na mezinárodním
festivalu Hoorne v Nizozemsku. Često se
jako sólista účastnil festivalů v Německu,
Holandsku, Arménii, Španělsku, Bělorusku
a na Ukrajině.

V roce 1998 se rozhodl opustit Rusko a
odjel do České republiky. Nejdříve se živil
jako podnikatel, hrál v restauracích
a hotelech v Čechách a Německu.

Od roku 2005 získal místo v ostrovské
Základní umělecké škole. Připravoval
žačku Michaelu Pichrtovou, která vyhrála
2. cenu v celorepublikové soutěži a žáka
Daniela Erlebacha, který vyhrál 3. cenu
na mezinárodní soutěži v Klingintále
v roce 2009. V současné době připravuje
koncerty Europa Meister Music společně
s Irinou Širokajou a Julií Formáčkovou,
které se pořádají v Karlovarském kraji.
V repertoáru má jak tradiční klasickou
hudbu, stejně jako hudební romance,
taneční a populární hudbu.

Velmi úspěšným byl rok 2011.V Únoru
žák Erlebach D. dostal I. cenu
na mezinárodní dětské souteži, „39.Klejne
tag der Harmonika“ v německém Klingentálu.
5.-6. května na ústředním kole tříkolové
ZuŠ soutěže v Havířově zvítězili:
v IV. kategorii Pichrtová M. (1. cena),
v I. kategorii Erlebach D. (1. cena).