Nikolaj Dorogovtsev

akordeonový virtuoz

česky русский Deutsch

Bajanist-virtuoz. Jeden z mála umělců,
kteří ovládají bajan (knoflíkový akor-
deon) tak dokonale, že v jeho podání
i ta nejtěžší klasická hudba (tokáty
Bacha, skladby Bramse a Dvořáka)
působí na posluchače lehce.
Po absolvování rostovské státní akademie
hudebního umění S. V. Rachmaninova (třída
profesora V. I. Šišina) byl Nikolaj Dorogov-
tsev přijat jako sólista do rostvoské
filharmonie, později do známého souboru
písně a tance Kazačij krug. Zanedlouho
se stává uměleckým ředitelem souboru
Don. Právě tehdy obdržel hlavní cenu na
mezinárodním folkovém festivalu v Nizo-
zemsku.